Chương trình khóa học

CHƯƠNG 1. KIẾN THỨC CHUNG
Bài 1. Tạo dữ liệu kế toán 00:00:00
Bài 2. Chia sẻ Công việc của Kế toán tổng hợp 00:00:00
Bài 3. Kiến thức chung về chế độ kế toán doanh nghiệp 00:00:00
Bài 4. Nhập số dư đầu kỳ 00:00:00
CHƯƠNG 2. KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
Bài 5. Chia sẻ kinh nghiệm về quản lý hạch toán vốn bằng tiền 00:00:00
Bài 6. Hạch toán góp vốn bằng tiền mặt 00:00:00
Bài 7. Hạch toán góp vốn bằng chuyển khoản 00:00:00
Bài 8. Góp vốn bằng tài sản cố định 00:00:00
Bài 9. Tạm ứng tiền cho nhân viên 00:00:00
Bài 10. Nộp tiền vào tài khoản ngân hàng 00:00:00
Bài 11. Ứng trước tiền cho người bán 00:00:00
Bài 12. Rút tiền ngân hàng về quỹ tiền mặt 00:00:00
Bài 13. Nhận ứng trước tiền của khách hàng 00:00:00
Bài 14. Thanh toán tiền tiếp khách 00:00:00
Bài 15. Thanh toán tiền văn phòng phẩm 00:00:00
Bài 16. Thanh toán tiền điện sáng 00:00:00
Bài 17. Thanh toán tiền vận chuyển 00:00:00
Bài 18. Thanh toán tiền thưởng, phúc lợi 00:00:00
Bài 19. Thanh toán tiền công tác phí, phòng nghỉ 00:00:00
Bài 20. Thanh toán tiền vé máy bay 00:00:00
Bài 21. Thanh toán tiền du lịch 00:00:00
Bài 22. Thanh toán tiền mua công cụ dụng cụ 00:00:00
Bài 23. Chi nộp phạt hành chính bảo hiểm 00:00:00
Bài 24. Thanh toán tiền phí quản lý tài khoản 00:00:00
Bài 25. Hạch toán lãi tiền gửi ngân hàng 00:00:00
CHƯƠNG 3. KẾ TOÁN MUA HÀNG HÓA DỊCH VỤ
Bài 26. Chia sẻ quy định về mua hàng 00:00:00
Bài 27. Chứng từ hạch toán mua hàng thanh toán bằng tiền mặt 00:00:00
Bài 28. Hạch toán hóa đơn mua hàng thanh toán bằng chuyển khoản 00:00:00
Bài 29. Mua hàng chưa thanh toán chứng từ và hạch toán 00:00:00
Bài 30. Mua hàng đối trừ vào tiền đã ứng trước cho khách hàng 00:00:00
Bài 31. Chứng từ hạch toán mua xăng dầu 00:00:00
CHƯƠNG 4. KÊ TOÁN BÁN HÀNG VÀ THANH TOÁN
Bài 32. Các vấn đề cần quan tâm đối với xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu 00:00:00
Bài 33. Hạch toán bán hàng thu ngay bằng tiền mặt 00:00:00
Bài 34. Hạch toán hóa đơn bán hàng thu bằng chuyển khoản 00:00:00
Bài 35. Hạch toán hóa đơn bán hàng chưa thanh toán 00:00:00
Bài 36. Thu tiền bán hàng của khách hàng bằng chuyển khoản 00:00:00
Bài 37. Thanh toán tiền cho nhà cung cấp 00:00:00
Bài 38. Hoa hồng bán hàng, chứng từ, tính và hạch toán chi phí hoa hồng 00:00:00
CHƯƠNG 5. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
Bài 39. Một số sai lầm cần tránh đối với tài sản cố định và chi phí trả trước 00:00:00
Bài 40. Chứng từ hạch toán Tài sản cố định và khai báo khấu hao TSCĐ 00:00:00
Bài 41. Chứng từ hạch toán công cụ dụng cụ và ghi tăng hàng loạt 00:00:00
Bài 42. Hạch toán chi phí trả trước và ghi tăng đơn chiếc 00:00:00
CHƯƠNG 6. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN BẢO HIỂM
Bài 43. Chia sẻ quy định về tiền lương và các khoản trích theo lương 00:00:00
Bài 44. Chứng từ, hạch toán chi phí tiền lương và các khoản bảo hiểm 00:00:00
Bài 45. Hạch toán nộp tiền bảo hiểm 00:00:00
CHƯƠNG 7. KẾ TOÁN TIỀN VAY VÀ CÁC KHOẢN KHÁC
Bài 46. Các sai lầm về chi phí đi vay 00:00:00
Bài 47. Hạch toán vay tiền nhập quỹ 00:00:00
Bài 48. Tính và hạch toán chi phí lãi vay 00:00:00
Bài 49. Hạch toán Nộp thuế thu nhập cá nhân 00:00:00
CHƯƠNG 8. KÊ KHAI THUẾ
Bài 50. Khấu trừ thuế GTGT đầu vào 00:00:00
Bài 51. Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT 00:00:00
Bài 52. Hướng dẫn lập Báo cáo sử dụng hóa đơn 00:00:00
CHƯƠNG 9. KẾT CHUYỂN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH, IN CHỨNG TỪ SỔ SÁCH
Bài 53. Tính trị giá xuất kho 00:00:00
Bài 54. Tính phân bổ chi phí công cụ dụng cụ 00:00:00
Bài 55. Tính phân bổ chi phí khấu hao 00:00:00
Bài 56. Kết chuyển xác định kết quả kinh doanh trước thuế 00:00:00
Bài 57. Hướng dẫn tính chi phí thuế TNDN hiện hành và lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN 00:00:00
Bài 58. Hạch toán chi phí thuế TNDN hiện hành 00:00:00
Bài 59. Lập Bảng CDKT, Báo cáo KQKD, Báo cáo LCTT và Thuyết minh BCTC 00:00:00
Bài 60. Đánh lại số chứng từ và in chứng từ hàng loạt 00:00:00
Bài 61. In Báo cáo chưng từ sổ sách kế toán và các bảng biểu liên quan 00:00:00
Bài 62. Kiểm tra soát xét nhanh và chia sẻ một số công việc cần làm khi kết thúc năm tài chính 00:00:00
Bài 63. Sao lưu và phục hồi dữ liệu kế toán 00:00:00
Đánh giá khóa học 00:00:00
Khóa học liên quan 00:00:00

Đánh giá khóa học

0.0

Xếp hạng
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

Chưa có đánh giá cho khóa học này.

TRỤ SỞ

 • 322 Lê Trọng Tấn, Hà Nội
 • 35 Lê Văn Trí, Q.Thủ Đức, TP HCM
 • Và 48 Chi nhánh trên Toàn quốc
 • [email protected] – Tel 0912916322

VỀ UNIMALL

 • Giới thiệu về Unimall
 • Điều khoản dịch vụ
 • Hướng dẫn thanh toán
 • Kích hoạt khóa học

HỢP TÁC LIÊN KẾT

 • Đăng ký làm Giảng viên
 • Đăng ký khóa học
 • Giải pháp e-learning
 • Cộng tác viên Affiliate

Unimall – Hãy học theo cách của bạn

top

Đăng ký tài khoản

Chào mừng bạn đến với trang khóa học Unimall