Chương trình khóa học

Phần 1: Tổng quan về Google Sheets
Bài 1: Giới thiệu Google Sheets 00:00:00
Bài 2: Tổng quan giao diện và các cài đặt của Google Sheets 00:00:00
Phần 2: Cơ bản - Nhập dữ liệu, kẻ bảng, một số chức năng cơ bản khác
Bài 3: Hướng dẫn copy File Sheets vào tài khoản 00:00:00
Bài 4: Một số thao tác đơn giản với Google Sheets 00:00:00
Bài 5: Giới thiệu các thao tác chung trên Sheets 00:00:00
Bài 6: Cách nhập dữ liệu và định dạng cơ bản 00:00:00
Bài 7: Kiểm tra dữ liệu với Data Validation trong Google Sheets 00:00:00
Bài 8: Thực hành định dạng bảng tính 00:00:00
Bài 9: Chèn ảnh vào bảng tính trong Google Sheets 00:00:00
Bài 10: Vẽ biểu đồ 00:00:00
Bài 11: Tìm kiếm và thay thế trong Google Sheets 00:00:00
Bài 12: Sử dụng chức năng Text to Columns để tách dữ liệu 00:00:00
Phần 3: Cơ bản - Thu thập, Xử lý thông tin bằng các hàm xử lý dữ liệu
Bài 13: Thu thập dữ liệu với Google Form 00:00:00
Bài 14: Các hàm xử lý chuỗi trong Google Sheets 00:00:00
Bài 15: Tách số khỏi Text 00:00:00
Bài 16: Tách họ tên trong Google Sheets 00:00:00
Bài 17: Các hàm xử lý ngày, tháng, thời gian 00:00:00
Bài 18: Các phép toán cộng trừ thời gian 00:00:00
Bài 19: Các hàm dò tìm – INDEX và MATCH 00:00:00
Bài 20: Hàm logic, điều kiện IF, AND, OR 00:00:00
Bài 21: Sử dụng hàm dò tìm – VLOOKUP 00:00:00
Bài 22: Sử dụng hàm dò tìm – HLOOKUP 00:00:00
Phần 4: Nâng cao - Định dạng dữ liệu theo điều kiện, tính toán và chuẩn bị dữ liệu bằng các hàm phức tạp hơn
Bài 23: Upload và sử dụng tài liệu Excel trên Google Sheets 00:00:00
Bài 24: Định dạng theo điều kiện 00:00:00
Bài 25: Định dạng theo điều kiện với công thức 00:00:00
Bài 26: Ví dụ về quản lý với Conditional Formatting 00:00:00
Bài 27: Chức năng Filter, tạo Filter Views 00:00:00
Bài 28: Hàm ImportRange 00:00:00
Bài 29: Hàm Query 00:00:00
Bài 30: Tạo một hộp tìm kiếm với hàm Query 00:00:00
Bài 31: Đếm theo điều kiện bằng COUNTIF, COUNTIFS 00:00:00
Bài 32: Sử dụng các hàm Filter, Sort, Unique 00:00:00
Bài 33: Tính tổng theo điều kiện SUMIF, SUMIFS 00:00:00
Bài 34: Tạo báo cáo với bảng Pivot Table 00:00:00
Bài 35: Sử dụng hàm SUMPRODUCT 00:00:00
Bài 36: Thực hành SUMPRODUCT để quản lý thời gian làm việc 00:00:00
Bài 37: Thực hành SUMPRODUCT và ArrayFormula để quản lý đơn hàng 00:00:00
Bài 38: Một hàm dịch vụ của Excel 00:00:00
Bài 39: Đổi ngoại tệ trực tiêp trên Google Sheets 00:00:00
Bài 40: Bài kiểm tra trắc nghiệm 00:00:00

Đánh giá khóa học

0.0

Xếp hạng
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

Chưa có đánh giá cho khóa học này.

TRỤ SỞ

 • 322 Lê Trọng Tấn, Hà Nội
 • 35 Lê Văn Trí, Q.Thủ Đức, TP HCM
 • Và 48 Chi nhánh trên Toàn quốc
 • [email protected] – Tel 0912916322

VỀ UNIMALL

 • Giới thiệu về Unimall
 • Điều khoản dịch vụ
 • Hướng dẫn thanh toán
 • Kích hoạt khóa học

HỢP TÁC LIÊN KẾT

 • Đăng ký làm Giảng viên
 • Đăng ký khóa học
 • Giải pháp e-learning
 • Cộng tác viên Affiliate

Unimall – Hãy học theo cách của bạn

top

Đăng ký tài khoản

Chào mừng bạn đến với trang khóa học Unimall