Chương trình khóa học

Phần 1: Tổng quan
Bài 1: Giới thiệu tổng quan về Excel 2010 00:00:00
Phần 2: Các thao tác trên Excel
Bài 2: Tạo mới và làm việc với Workbook 00:00:00
Bài 3: Các thao tác với bảng tính 00:00:00
Bài 4: Các phím tắt thông dụng trong Excel 00:00:00
Bài 5: Các thủ thuật với copy/paste 00:00:00
Bài 6: Các thao tác với hàng, cột dữ liệu 00:00:00
Bài 7: Định dạng nâng cao trong Excel 00:00:00
Bài 8: Định dạng và trang trí bảng biểu 00:00:00
Bài 9: In ấn và căn chỉnh khổ in 00:00:00
Phần 3: Các phép tính trong Excel
Bài 10: Các phép tính cơ bản trong excel 00:00:00
Bài 11: Tính nhanh cho một vùng dữ liệu 00:00:00
Bài 12: Các phép so sánh logic 00:00:00
Phần 4: Các hàm cơ bản trong Excel
Bài 13: Hàm giữa các trang tính và thực hành 00:00:00
Bài 14: Hàm tính tổng – SUM và thực hành 00:00:00
Bài 15: Hàm AVERAGE, MIN, MAX và thực hành 00:00:00
Bài 16: Hàm xử lý chuỗi ký tự – LEFT, RIGHT, MID, LEN và thực hành 00:00:00
Bài 17: Cách loại bỏ ký tự trống bị thừa trong đoạn văn bản 00:00:00
Bài 18: Hàm đếm – COUNT, COUNTA và thực hành 00:00:00
Bài 19: Vùng dữ liệu tương đối, tuyệt đối 00:00:00
Bài 20: Hàm xếp hạng – RANK và thực hành 00:00:00
Bài 21: Hàm điều kiện – IF và thực hành 00:00:00
Bài 22: Hàm AND, OR và thực hành 00:00:00
Phần 5: Các thủ thuật vận dụng vào thực tế
Bài 23: Check trùng và kiểm tra dữ liệu 00:00:00
Bài 24: Sắp xếp và lọc dữ liệu nâng cao 00:00:00
Bài 25: Tìm kiếm và thay thế dữ liệu 00:00:00
Bài 26: Bảo mật dữ liệu 00:00:00
Bài 27: Theo dõi thống kê số liệu qua biểu đồ 00:00:00
Bài 28: Tách Họ và Tên trong Excel 00:00:00
Bài 29: Giới hạn và cảnh báo nhập dữ liệu trong vùng quy định 00:00:00
Bài 30: Tổng kết cuối khoá 00:00:00

Đánh giá khóa học

0.0

Xếp hạng
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

Chưa có đánh giá cho khóa học này.

TRỤ SỞ

 • 322 Lê Trọng Tấn, Hà Nội
 • 35 Lê Văn Trí, Q.Thủ Đức, TP HCM
 • Và 48 Chi nhánh trên Toàn quốc
 • [email protected] – Tel 0912916322

VỀ UNIMALL

 • Giới thiệu về Unimall
 • Điều khoản dịch vụ
 • Hướng dẫn thanh toán
 • Kích hoạt khóa học

HỢP TÁC LIÊN KẾT

 • Đăng ký làm Giảng viên
 • Đăng ký khóa học
 • Giải pháp e-learning
 • Cộng tác viên Affiliate

Unimall – Hãy học theo cách của bạn

top

Đăng ký tài khoản

Chào mừng bạn đến với trang khóa học Unimall