Chương trình khóa học

CHƯƠNG I: GIAO DIỆN VÀ NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG EXCEL 2010
Bài 01: Làm quen với giao diện Excel 2010 Học Online 00:00:00
Bài 02: Khái niệm về Workbooks/Sheets/Cells/Rows/Columns trong Excel 00:00:00
Bài 03: Tìm hiểu về Templates 00:00:00
Bài 04: Cách tạo mới, mở và lưu Workbook 00:00:00
Bài 05: Những tùy chọn trong Excel (Excel Options) 00:00:00
Bài trắc nghiệm chương I 00:00:00
CHƯƠNG II - CÁC THANH CÔNG CỤ (TOOLBARS)
Bài 06: Thanh công cụ Ribbon 00:00:00
Bài 07: Thanh công cụ truy cập nhanh – Quick Access Toolbar 00:00:00
Bài 08: Thanh công cụ mini – Mini Toolbar 00:00:00
CHƯƠNG III - BẢO MẬT, LƯU TRỮ VÀ KHÔI PHỤC DỮ LIỆU
Bài 09: Hướng dẫn đặt mật khẩu 00:00:00
Bài 10: Chế độ lưu trữ và khôi phục trong Excel 00:00:00
Bài trắc nghiệm chương II và III 00:00:00
CHƯƠNG IV - NHẬP VÀ XÓA DỮ LIỆU
Bài 11: Cách nhập dữ liệu vào bảng tính và điều chỉnh kích thước Rows/Columns 00:00:00
Bài 12: Định dạng các dữ liệu có dạng chuỗi/công thức/số học 00:00:00
Bài 13: Nhập dữ liệu có định dạng ngày tháng – Date Formats 00:00:00
Bài 14: Nhập dữ liệu nhanh chóng với tính năng Fill 00:00:00
Bài trắc nghiệm chương IV 00:00:00
CHƯƠNG V - ĐỊNH DẠNG BẢNG TÍNH (WORKSHEET) VÀ CÁC THAO TÁC CƠ BẢN
Bài 15: Cách thay đổi giao diện bảng tính với Themes và Cell Styles 00:00:00
Bài 16: Các thao tác Chèn/Xóa/Ẩn hàng và cột 00:00:00
Bài 17: Các thao tác Copy/Cut/Paste/Paste Special 00:00:00
Bài 18: Ngắt dòng và Căn chỉnh dữ liệu tùy ý bằng tính năng Wrap Text/Orientation/Cell Alignment 00:00:00
Bài 19: Tìm hiểu về các tính năng liên quan đến hình ảnh và hiệu ứng chữ với Shapes/Picture/Clip Art/WordArt/SmartArt 00:00:00
Bài 20: Gộp ô (Merging Cells) và tạo viền (Borders) 00:00:00
Bài 21: Tạo thêm chú thích bằng thao tác Insert Comments 00:00:00
Bài 22: Tìm hiểu các lệnh Di chuyển/Sao chép/Chèn/Đổi tên/Xóa/Khóa và tạo nhiều Worksheets 00:00:00
Bài 23: Cách tìm kiếm và thay thế dữ liệu nhanh chóng 00:00:00
Bài 24: Cách lưu Workbooks và định dạng File PDF/CSV 00:00:00
Bài trắc nghiệm chương V 00:00:00
CHƯƠNG VI - QUẢN LÝ DỮ LIỆU (MANAGE DATA)
Bài 25: Sắp xếp (Sorting) dữ liệu trong Sheets 00:00:00
Bài 26: Lọc (Filtering) dữ liệu mong muốn trong Sheets 00:00:00
Bài 27: Tìm hiểu về bảng dữ liệu (Tables): cách tạo mới/thay đổi kích thước/đặt tên/định dạng 00:00:00
Bài 28: Tìm hiểu về bảng dữ liệu (Tables): loại bỏ dữ liệu trùng lặp 00:00:00
Bài trắc nghiệm chương VI 00:00:00
CHƯƠNG VII - CÔNG THỨC (FORMULAS) VÀ HÀM TÍNH TOÁN (FUNCTIONS)
Bài 29: Giới thiệu về công thức và hàm tính toán trong Excel 2010 (các điểm mới so với phiên bản cũ) 00:00:00
Bài 30: Cách thức tham chiếu dữ liệu 00:00:00
Bài 31: Rà soát lỗi – Finding Errors 00:00:00
CHƯƠNG VIII - ĐỊNH DẠNG THEO ĐIỀU KIỆN (CONDITIONAL FORMATTING)
Bài 32: Định dạng dữ liệu theo điều kiện thông qua tính năng Conditional Formatting 00:00:00
Bài trắc nghiệm chương VII và VIII 00:00:00
CHƯƠNG IX - MỘT SỐ HÀM (FUNCTIONS) CHỨC NĂNG CƠ BẢN
Bài 33: Hàm về điều kiện/logic cơ bản: IF/AND/OR/NOT/TRUE/FALSE 00:00:00
Bài 34: Hàm đếm các ô chứa số/dữ liệu/ô trống: COUNT/COUNTA/COUNTBLANK 00:00:00
Bài 35: Hàm đếm có 1 hay nhiều điều kiện: COUNTIF/COUNTIFS 00:00:00
Bài 36: Hàm tính tổng có hoặc không có điều kiện: SUM/SUMIF 00:00:00
Bài 37: Hàm tính giá trị trung bình/trung vị: AVERAGE/MEDIAN 00:00:00
Bài 38: Hàm liên quan đến so sánh giá trị: MIN/MAX/LARGE/SMALL 00:00:00
Bài 39: Hàm liên quan đến ký tự: Cộng chuỗi/Độ dài chuỗi/Tìm kiếm/Thay thế/Định vị trí 00:00:00
Bài 40: Hàm dò tìm dữ liệu theo cột: VLOOKUP 00:00:00
Bài 41: Hàm dò tìm dữ liệu theo hàng: HLOOKUP 00:00:00
Bài 42: Xác định tính hợp lệ của dữ liệu với tính năng Data Validation 00:00:00
Bài trắc nghiệm chương IX 00:00:00
CHƯƠNG X - CÁC ĐỒ BIỂU ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ (GRAPHS VÀ CHARTS)
Bài 43: Tìm hiểu về các loại biểu đồ (Charts) 00:00:00
Bài 44: Các thao tác định dạng đồ thị cơ bản (Basic Format) 00:00:00
CHƯƠNG XI – LẬP BÁO CÁO THỐNG KÊ VỚI PIVOTTABLES VÀ PIVOTCHARTS
Bài 45: Giới thiệu về PivotTables 00:00:00
Bài 46: Áp dụng PivotTables để làm báo cáo số liệu 00:00:00
Bài 47: Cách vẽ PivotCharts 00:00:00
Bài trắc nghiệm chương X và XI 00:00:00
CHƯƠNG XII - CHẾ ĐỘ XEM (VIEW) VÀ IN ẤN (PRINT)
Bài 48: Các thao tác liên quan đến Workbook Views/Zoom/Freeze 00:00:00
Bài 49: Chế độ in ấn (Print) 00:00:00
Bài 50: Cách chọn dữ liệu, xác định vị trí và in ấn Charts 00:00:00
Bài 51: Tìm hiểu về Headers/Footers/Margins 00:00:00
Bài trắc nghiệm chương XII 00:00:00
CHƯƠNG XIII – NHÂN ĐÔI HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC VỚI CÁC THỦ THUẬT
Bài 52: Nhập liệu và tính toán nhanh chóng với tổ hợp phím Ctrl + Enter 00:00:00
Bài 53: Chuyển đổi dữ liệu tính toán sang giá trị nhập liệu chỉ với 1 thao tác rê chuột 00:00:00
Bài 54: Nhập chính xác ngày giờ/tháng năm mà không cần phải xem lịch 00:00:00
Bài 55: Điều chỉnh kích thước dòng và cột trong tích tắc theo ý muốn 00:00:00
Bài 56: Tạo biểu đồ ngay lập tức với phím tắt F11 hoặc tổ hợp phím Alt + F1 00:00:00
Bài 57: 1 số phím tắt giúp lựa chọn dữ liệu hàng/cột/bảng theo ý muốn nhanh chóng 00:00:00
Bài 58: Nhận diện và kiểm tra các ô dữ liệu tính toán bằng hàm với tính năng Trace Precedents and Trace Dependents 00:00:00
Bài trắc nghiệm chương XIII 00:00:00
Đánh giá và góp ý khóa học 00:00:00
Các khóa học liên quan 00:00:00
Tiểu luận cuối khóa 00:00:00

Đánh giá khóa học

0.0

Xếp hạng
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

Chưa có đánh giá cho khóa học này.

TRỤ SỞ

 • 322 Lê Trọng Tấn, Hà Nội
 • 35 Lê Văn Trí, Q.Thủ Đức, TP HCM
 • Và 48 Chi nhánh trên Toàn quốc
 • [email protected] – Tel 0912916322

VỀ UNIMALL

 • Giới thiệu về Unimall
 • Điều khoản dịch vụ
 • Hướng dẫn thanh toán
 • Kích hoạt khóa học

HỢP TÁC LIÊN KẾT

 • Đăng ký làm Giảng viên
 • Đăng ký khóa học
 • Giải pháp e-learning
 • Cộng tác viên Affiliate

Unimall – Hãy học theo cách của bạn

top

Đăng ký tài khoản

Chào mừng bạn đến với trang khóa học Unimall