Chương trình khóa học

Phần 1: Các thủ thuật nâng cao trong Excel
Bài 1: Bảo vệ nội dung trong Excel không cho sửa 00:00:00
Bài 2: Đặt mật khẩu cho file Excel 00:00:00
Bài 3: Đặt tên cho vùng dữ liệu 00:00:00
Bài 4: Tạo liên kết sheet – liên kết tập tin trong Excel 00:00:00
Bài 5: Sử dụng công cụ Add-In để thêm các hàm tự định nghĩa vào Excel 00:00:00
Bài 6: Vẽ biểu đồ Chart 00:00:00
Phần 2: Các kiểu định dạng và ràng buộc dữ liệu
Bài 7: Excel và Ứng dụng trong thực tiễn 00:00:00
Bài 8: Định dạng theo điều kiện Conditional Formatting 00:00:00
Bài 9: Ràng buộc dữ liệu 00:00:00
Phần 3: Hàm nâng cao
Bài 10: Công thức mảng 00:00:00
Bài 11: Thống kê dùng công thức mảng: Sum kết hợp với If 00:00:00
Bài 12: Hàm dò tìm một bảng nhiều dòng, nhiều cột 00:00:00
Bài 13: Hàm dò tìm từ nhiều bảng 00:00:00
Bài 14: Các hàm nâng cao 00:00:00
Phần 4: Sắp xếp dữ liệu và thống kê
Bài 15: Thống kê SUBTOTAL 00:00:00
Bài 16: Thống kê CONSOLIDATE 00:00:00
Bài 17: Thống kê PIVOT TABLE 00:00:00
Phần 5: Ứng dụng tự động hóa vào Excel
Bài 18: Flash Fill (Tự động tách họ tên) 00:00:00
Bài 19: Macro (Tự động các thao tác trên Excel) 00:00:00

Đánh giá khóa học

0.0

Xếp hạng
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

Chưa có đánh giá cho khóa học này.

TRỤ SỞ

 • 322 Lê Trọng Tấn, Hà Nội
 • 35 Lê Văn Trí, Q.Thủ Đức, TP HCM
 • Và 48 Chi nhánh trên Toàn quốc
 • [email protected] – Tel 0912916322

VỀ UNIMALL

 • Giới thiệu về Unimall
 • Điều khoản dịch vụ
 • Hướng dẫn thanh toán
 • Kích hoạt khóa học

HỢP TÁC LIÊN KẾT

 • Đăng ký làm Giảng viên
 • Đăng ký khóa học
 • Giải pháp e-learning
 • Cộng tác viên Affiliate

Unimall – Hãy học theo cách của bạn

top

Đăng ký tài khoản

Chào mừng bạn đến với trang khóa học Unimall