Chương trình khóa học

Bài 1: Hướng dẫn định hình các công việc của kế toán – Phần 1 00:00:00
Bài 2: Hướng dẫn định hình các công việc của kế toán – Phần 2 00:00:00
Phần 1: Nhập số dư đầu kỳ
Bài 3: Hướng dẫn mở sổ trên phần mềm kế toán 00:00:00
Bài 4: Hướng dẫn chuẩn bị số dư đầu kỳ ( phần 1) 00:00:00
Bài 5: Hướng dẫn chuẩn bị số dư đầu kỳ ( phần 2) 00:00:00
Bài 6: Hướng dẫn nhập số dư đầu kỳ và kiểm tra trên PMKT 00:00:00
Phần 2: Các bút toán đầu kỳ
Bài 7: Hướng dẫn kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối 00:00:00
Bài 8: Hướng dẫn hạch toán và nộp lệ phí môn bài 00:00:00
Phần 3: Các nghiêp vụ liên quan đến Tiền mặt và Tiền gửi Ngân hàng
Bài 9: Cách ghi sổ tiền mặt – TGNH 00:00:00
Bài 10: Hướng đẫn ghi sổ nghiệp vụ tiền mặt 00:00:00
Bài 11: Hạch toán ghi sổ các khoản phí NH 00:00:00
Bài 12: Nghiệp vụ bán hàng 00:00:00
Bài 13: Hướng dẫn nghiệp vụ mua hàng 00:00:00
Bài 14: Phương pháp phân bổ CP mua hàng vào giá của hàng nhập kho 00:00:00
Bài 15: Phân bổ CP mua hàng trên PMKT 00:00:00
Bài 16: Hướng dẫn hạch toán và ghi tăng CCDC 00:00:00
Bài 17: Hướng dẫn hạch toán và ghi tăng CCDC 00:00:00
Bài 18: Hướng dẫn các kỹ năng hạch toán chi phí trong DN 00:00:00
Phần 4: Kế toán chi phí và các nghiệp vụ tổng hợp
Bài 19: Hướng dẫn hạch toán và phân loại chị phí 00:00:00
Bài 20: Hướng dẫn chị phí lương Học thử 00:00:00
Bài 21: Phân bổ CCDC và tính khấu hao TSCĐ Học thử 00:00:00
Bài 22: Phân bổ CCDC và tính khấu hao TSCĐ 00:00:00
Phần 5: Kết chuyển xác định kết quả KD và tính thuế
Bài 23: Hướng dẫn kết chuyển khấu trừ thuế GTGT cuối kỳ 00:00:00
Bài 24: Hướng dẫn kỹ năng phân biệt cách sử dụng TK thuế GTGT 00:00:00
Bài 25: Hướng dẫn kỹ năng tính và hạch toán thuế TNDN 00:00:00
Bài 26: Hướng dẫn kết chuyển xác định KQKD 00:00:00
Phần 6: Một số kỹ năng kiểm tra sổ kế toán và BCTC
Bài 27: Hướng dẫn kỹ năng lưu trữ chứng từ kế toán 00:00:00
Bài 28: Kiểm tra BCTC 00:00:00
Bài 29: Hướng dẫn kỹ năng kiểm tra hạch toán các tài khoản 00:00:00
Bài 30: Hướng dẫn kỹ năng kiểm tra đối chiếu số liệu kế toán 00:00:00
Phần 7: Tổng kết khóa học và một số lưu ý
Bài 31: Tổng kết khóa học thực hành trên phần mềm misa 00:00:00

Đánh giá khóa học

0.0

Xếp hạng
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

Chưa có đánh giá cho khóa học này.

TRỤ SỞ

 • 322 Lê Trọng Tấn, Hà Nội
 • 35 Lê Văn Trí, Q.Thủ Đức, TP HCM
 • Và 48 Chi nhánh trên Toàn quốc
 • [email protected] – Tel 0912916322

VỀ UNIMALL

 • Giới thiệu về Unimall
 • Điều khoản dịch vụ
 • Hướng dẫn thanh toán
 • Kích hoạt khóa học

HỢP TÁC LIÊN KẾT

 • Đăng ký làm Giảng viên
 • Đăng ký khóa học
 • Giải pháp e-learning
 • Cộng tác viên Affiliate

Unimall – Hãy học theo cách của bạn

top

Đăng ký tài khoản

Chào mừng bạn đến với trang khóa học Unimall