Chương trình khóa học

Phần 1: Nội dung kế toán thuế Giá trị gia tăng
Bài 1: Giới thiệu đề thi công chức thuế 00:00:00
Bài 2: Phạm vi áp dụng thuế GTGT 00:00:00
Bài 3: Giá tính thuế GTGT 00:00:00
Bài 4: Thuế suất thuế GTGT và đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ 00:00:00
Bài 5: Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào 00:00:00
Bài 6: Nội dung chi tiết thuế GTGT đầu vào 00:00:00
Bài 7: Phương pháp trực tiếp và hoàn thuế 00:00:00
Bài 8: Bài tập thực hành thuế GTGT – Bài 1 00:00:00
Bài 9: Bài tập thực hành thuế GTGT – Bài 2 00:00:00
Phần 2: Nội dung Luật quản lý thuế
Bài 1: Quy định chung về Luật quản lý thuế 00:00:00
Bài 2: Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan Thuế và người nộp Thuế 00:00:00
Bài 3: Quản lý rủi ro và ấn định thuế 00:00:00
Bài 4: Phạt chậm nộp và gia hạn nộp Thuế 00:00:00
Bài 5: Xóa nợ thuế và hóa đơn điện tử 00:00:00
Bài 6: Hóa đơn điện tử và thanh tra Thuế ( tiếp) 00:00:00
Phần 3: Nội dung thuế thu nhập cá nhân
Bài 1: Thu nhập chịu thuế từ tiền lương 00:00:00
Bài 2: Thu nhập chịu thuế và thu nhập miễn thuế 00:00:00
Bài 3: Thuế TNCN đối với tiền lương của cá nhân cư trú 00:00:00
Bài 4: Căn cứ tính thuế với thu nhập khác 00:00:00
Bài 5: Thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú 00:00:00
Bài 6: Bài tập thực hành thuế TNCN 00:00:00
Bài 7: Bài tập thực hành thuế TNCN ( tiếp) 00:00:00
Phần 4: Nội dung Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
Bài 1: Khái niệm đặc điểm và thuế theo tỷ lệ 00:00:00
Bài 2: Doanh thu tính thuế TNDN 00:00:00
Bài 3: Chi phí về khấu hao 00:00:00
Bài 4: Chi phí không được trừ ( tiếp) 00:00:00
Bài 5: Chi phí không được trừ 00:00:00
Bài 6: Chi phí không được trừ 00:00:00
Bài 7: Thu nhập khác 00:00:00
Bài 8: Ưu đãi thuế 00:00:00
Bài 9: Bài tập thực hành thuế TNDN 00:00:00
Bài 10: Bài tập thực hành thuế TNDN ( tiếp) 00:00:00

Đánh giá khóa học

0.0

Xếp hạng
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

Chưa có đánh giá cho khóa học này.

TRỤ SỞ

 • 322 Lê Trọng Tấn, Hà Nội
 • 35 Lê Văn Trí, Q.Thủ Đức, TP HCM
 • Và 48 Chi nhánh trên Toàn quốc
 • cskh.unimall@gmail.com – Tel 0912916322

VỀ UNIMALL

 • Giới thiệu về Unimall
 • Điều khoản dịch vụ
 • Hướng dẫn thanh toán
 • Kích hoạt khóa học

HỢP TÁC LIÊN KẾT

 • Đăng ký làm Giảng viên
 • Đăng ký khóa học
 • Giải pháp e-learning
 • Cộng tác viên Affiliate

Unimall – Hãy học theo cách của bạn

top

Đăng ký tài khoản

Chào mừng bạn đến với trang khóa học Unimall