Chương trình khóa học

Phần 1: Giới thiệu tổng quan về Giảng viên và Nội dung khóa học
Bài 1: Giới thiệu giảng viên và nội dung khóa học 00:00:00
Phần 2: Bộ hồ sơ thi công trong doanh nghiệp xây lắp 00:00:00
Bài 2: Tiến độ thi công công trình cầu đường 00:00:00
Bài 3: Biện pháp thi công công trình cầu đường và hình ảnh minh họa 00:00:00
Bài 4: Các hình ảnh minh họa thi công công trình cầu đường 00:00:00
Bài 5: Bóc tách các chi phí Nguyên vật liệu, Nhân công, Máy thi công, Chi phí SXC 00:00:00
Bài 6: Bóc tách các chi phí Nguyên vật liệu, Nhân công, Máy thi công, Chi phí SXC (tiếp) 00:00:00
Bài 7: Bóc tách các chi phí Nguyên vật liệu, Nhân công, Máy thi công, Chi phí SXC (tiếp) 00:00:00
Bài 8: Mẫu 03A lên doanh thu 00:00:00
Bài 9: Tổng kết bóc tách các chi phí Nguyên vật liệu, Nhân công, Máy thi công, Chi phí SXC (tiếp) 00:00:00
Bài 10: Tổng kết bóc tách các chi phí Nguyên vật liệu, Nhân công, Máy thi công, Chi phí SXC (tiếp) 00:00:00
Bà 11: Tiến độ thi công công trình Dân dụng 00:00:00
Bài 12: Tiến độ thi công công trình Dân dụng và một số hình ảnh minh họa 00:00:00
Bài 13: Bóc tác dự toán thi công Công trình xây dựng nhà 00:00:00
Phần 3: Một số hạch toán kế toán trong doanh nghiệp Xây lắp theo TT200 và chia sẻ kinh nghiệm
Bài 14: Hạch toán chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp 00:00:00
Bài 15: Hạch toán chi phí Nhân công trực tiếp 00:00:00
Bài 16: Hạch toán chi phí Máy thi công 00:00:00
Bài 17: Hạch toán chi phí Sản xuất chung 00:00:00
Bài 18: Hạch toán chi phí Sản xuất dở dang 00:00:00
Bài 19: Hạch toán chi phí Giá vốn 00:00:00
Bài 20: Hạch toán chi phí Quản lý doanh nghiệp 00:00:00
Bài 21: Che sẻ kinh nghiệm quyết toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 00:00:00
Bài 22: Chia sẻ kinh nghiệm khi quyết toán chi phí nhân công trực tiếp 00:00:00
Bài 23: Chia sẻ kinh nghiệm khi quyết toán chi phí máy thi công 00:00:00
Bài 24: Chia sẻ kinh nghiệm khi quyết toán chi phí sản xuất chung 00:00:00
Bài 25: Chia sẻ kinh nghiệm khi quyết toán chi phí giá thành 00:00:00
Bài 26: Hạch toán thanh toán theo tiến độ HĐXD 00:00:00
Bài 27: Hạch toán kết qủa hoạt động kinh doanh 00:00:00
Phần 4: Bộ chứng từ kế toán thực tế nhập vào Misa 2019
Bài 28: Giới thiệu cách nhập vào phần mềm Misa 00:00:00
Bài 29: Giới thiệu về Công ty 00:00:00
Bài 30: Kiểm tra báo cáo tài chính khi nhập vào phần mềm Misa 00:00:00
Bài 31: Khái quát về Báo cáo tài chính năm trước chuyển số dư sang 00:00:00
Bài 32: Nhập khai báo ban đầu vào Misa 00:00:00
Bài 33: Nhập khai báo ban đầu vào Misa ( tiếp) 00:00:00
Bài 34: Nhập khai báo ban đầu vào Misa ( tiếp) 00:00:00
Bài 35: Nhập chứng từ phát sinh trong năm 00:00:00
Bài 36: Nhập chứng từ phát sinh trong năm ( tiếp) 00:00:00
Bài 37: Nhập chứng từ phát sinh trong năm ( tiếp) 00:00:00
Bài 38: Nhập chứng từ phát sinh trong năm ( tiếp) 00:00:00
Bài 39: Nhập chứng từ phát sinh trong năm ( tiếp) 00:00:00
Bài 40: Nhập chứng từ phát sinh trong năm ( tiếp) 00:00:00
Bài 41: Nhập chứng từ phát sinh trong năm ( tiếp) 00:00:00
Bài 42: Nhập chứng từ phát sinh trong năm ( tiếp) 00:00:00
Bài 43: Nhập chứng từ phát sinh trong năm ( tiếp) 00:00:00
Bài 44: Nhập chứng từ phát sinh trong năm ( tiếp) 00:00:00
Bài 45: Nhập chứng từ phát sinh trong năm ( tiếp) 00:00:00
Bài 46: Nhập chứng từ phát sinh trong năm ( tiếp) 00:00:00
Bài 47: Nhập chứng từ phát sinh trong năm ( tiếp) 00:00:00
Phần 5: Lập báo cáo tài chính theo TT 200 và tổng kết khóa học
Bài 48: Lập báo cáo tài chính 00:00:00
Bài 49: Lập báo cáo tài chính (tiếp theo) 00:00:00
Bài 50: Tổng kế khóa học 00:00:00

Đánh giá khóa học

0.0

Xếp hạng
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

Chưa có đánh giá cho khóa học này.

TRỤ SỞ

 • 322 Lê Trọng Tấn, Hà Nội
 • 35 Lê Văn Trí, Q.Thủ Đức, TP HCM
 • Và 48 Chi nhánh trên Toàn quốc
 • [email protected] – Tel 0912916322

VỀ UNIMALL

 • Giới thiệu về Unimall
 • Điều khoản dịch vụ
 • Hướng dẫn thanh toán
 • Kích hoạt khóa học

HỢP TÁC LIÊN KẾT

 • Đăng ký làm Giảng viên
 • Đăng ký khóa học
 • Giải pháp e-learning
 • Cộng tác viên Affiliate

Unimall – Hãy học theo cách của bạn

top

Đăng ký tài khoản

Chào mừng bạn đến với trang khóa học Unimall