Chương trình khóa học

Phần 1: Kiến thức chung
Bài 1: Cài đặt phần mềm 00:00:00
Bài 2: Quy trình tập hợp tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 00:00:00
Phần 2: Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm thông tư 200/2014/TT-BTC
Bài 3: Nhận vốn góp tạo dòng tiền để phục vụ sản xuất 00:00:00
Bài 4: Hạch toán mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất 00:00:00
Bài 5: Hạch toán chi phí vận chuyển vào giá nguyên vật liệu nhập kho 00:00:00
Bài 6: Hạch toán mua tài sản cố định phục vụ sản xuất 00:00:00
Bài 7: Hạch toán mua công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất 00:00:00
Bài 8: Hạch toán mua công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất – khai báo tăng hàng loạt 00:00:00
Bài 9: Tuyển dụng công nhân sản xuất và khai báo công nhân bộ phận sản sản xuất 00:00:00
Bài 10: Khai báo thành phẩm sản xuất, định mức và đối tượng tập hợp chi phí 00:00:00
Bài 11: Hạch toán xuất nguyên vật liệu vào sản xuất theo lệnh sản xuất và không có lệnh sản xuất 00:00:00
Bài 12: Hạch toán các chi phí phát sinh mua ngoài phục vụ sản xuất sản phẩm 00:00:00
Bài 13: Phân bổ chi phí khâu hao TSCĐ và Chi phí trả trước cho bộ phận sản xuất 00:00:00
Bài 14: Tính trị giá nguyên vật liệu xuất vào sản xuất sản phẩm 00:00:00
Bài 15: Phân bổ chi phí tiền lương trực tiếp cho sản xuất và tạo lập bảng chấm công tự động 00:00:00
Bài 16: Nhập kho số lượng sản phẩm hoàn thành trong kỳ 00:00:00
Bài 17: Chọn kỳ tính giá thành, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm 00:00:00
Bài 18: Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành theo hợp đồng, đơn hàng, công trình 00:00:00
Phần 3: Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm thông tư 133
Bài 19: Tạo dữ liệu chế độ Kế toán theo TT 133/2016/TT-BTC 00:00:00
Bài 20: Điểm giống và khác biệt khi hạch toán và khai báo đối tượng tập hợp chi phí theo TT 133 00:00:00
Bài 21: Hạch toán xuất nguyên vật liệu cho sản xuất sản phẩm 00:00:00
Bài 22: Hạch toán chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho sản xuất 00:00:00
Bài 23: Hạch toán chi phí công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất – khác biệt khi khai báo tăng chi phí 00:00:00
Bài 24: Hạch toán mua tài sản cố định – khác biệt khai báo khấu hao 00:00:00
Bài 25: Phân bổ chi phí công cụ đồ dùng vào sản xuất sản phẩm 00:00:00
Bài 26: Phân bổ chi phí khau hao TSCĐ vào cho sản xuất sản phẩm 00:00:00
Bài 27: Tính tiền lương và phân bổ chi phí tiền lương tự động cho bộ phận sản xuất 00:00:00
Bài 28: Tính trị giá nguyên vật liệu xuất cho sản xuất sản phẩm 00:00:00
Bài 29: Nhập kho sản phẩm hoàn thành trong kỳ 00:00:00
Bài 30: Đánh giá sản phẩm dở dang, xác định kỳ tính giá thành, và lập bảng tính giá thành sản phẩm 00:00:00
Bài 31: Tập hợp chi phí và tính giá thành theo hợp đồng, công trình 00:00:00
Phần 4: Tổng kết và lưu ý
Bài 32: Sao lưu phục hồi dữ liệu kế toán 00:00:00
Bài 33: Đăng ký giấy phép sử dụng phần mềm 00:00:00

Đánh giá khóa học

0.0

Xếp hạng
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

Chưa có đánh giá cho khóa học này.

TRỤ SỞ

 • 322 Lê Trọng Tấn, Hà Nội
 • 35 Lê Văn Trí, Q.Thủ Đức, TP HCM
 • Và 48 Chi nhánh trên Toàn quốc
 • [email protected] – Tel 0912916322

VỀ UNIMALL

 • Giới thiệu về Unimall
 • Điều khoản dịch vụ
 • Hướng dẫn thanh toán
 • Kích hoạt khóa học

HỢP TÁC LIÊN KẾT

 • Đăng ký làm Giảng viên
 • Đăng ký khóa học
 • Giải pháp e-learning
 • Cộng tác viên Affiliate

Unimall – Hãy học theo cách của bạn

top

Đăng ký tài khoản

Chào mừng bạn đến với trang khóa học Unimall