Chương trình khóa học

Phần 1: Khai báo đầu kỳ
Bài 1: Giới thiệu khóa học 00:00:00
Bài 2: Khai báo danh mục đầu kỳ 00:00:00
Bài 3: Nhập số dư đầu kỳ 00:00:00
Phần 2: Hạch toán các nghiệp vụ trong kỳ
Bài 4: Quy trình ghi sổ kế toán 00:00:00
Bài 5: Hạch toán các nghiệp vụ trong kỳ (NV1-NV5) 00:00:00
Bài 6: Hạch toán các nghiệp vụ trong kỳ (NV6-NV10) 00:00:00
Bài 7: Hạch toán các nghiệp vụ trong kỳ (NV11-NV15) 00:00:00
Bài 8: Hạch toán các nghiệp vụ trong kỳ (NV15-NV20) 00:00:00
Bài 9: Hạch toán các nghiệp vụ trong kỳ (NV21-NV25) 00:00:00
Bài 10: Hạch toán các nghiệp vụ trong kỳ (NV2-NV30) 00:00:00
Bài 11: Thực hiện các bút toán cuối kỳ (p1) 00:00:00
Bài 12: Thực hiện các bút toán cuối kỳ (p2) 00:00:00
Bài 13: Thực hiện các bút toán cuối kỳ (p3) 00:00:00
Bài 14: Kết chuyển lãi (lỗ) 00:00:00
Phần 3: Lên sổ sách
Bài 15: Lên bảng cân đối tài khoản 00:00:00
Bài 16: Kiểm tra số liệu 00:00:00
Bài 17: Lên bảng cân đối kế toán 00:00:00
Bài 18: Lên bảng kết quả kinh doanh 00:00:00
Bài 19: Lên báo cáo lưu chuyển tiền tệ 00:00:00
Bài 20: Lên thuyết minh báo cáo tài chính 00:00:00
Bài 21: In sổ sách cuối năm 00:00:00
Bài 22: Các quy định về định mức trong công ty sản xuất 00:00:00
Bài 23: Thực hành lập định mức 00:00:00

Đánh giá khóa học

0.0

Xếp hạng
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

Chưa có đánh giá cho khóa học này.

TRỤ SỞ

 • 322 Lê Trọng Tấn, Hà Nội
 • 35 Lê Văn Trí, Q.Thủ Đức, TP HCM
 • Và 48 Chi nhánh trên Toàn quốc
 • [email protected] – Tel 0912916322

VỀ UNIMALL

 • Giới thiệu về Unimall
 • Điều khoản dịch vụ
 • Hướng dẫn thanh toán
 • Kích hoạt khóa học

HỢP TÁC LIÊN KẾT

 • Đăng ký làm Giảng viên
 • Đăng ký khóa học
 • Giải pháp e-learning
 • Cộng tác viên Affiliate

Unimall – Hãy học theo cách của bạn

top

Đăng ký tài khoản

Chào mừng bạn đến với trang khóa học Unimall